„ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი“

 აკრედიტებული სამაგისტრო პროგრამები

 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები – (ტესტი A)
 • საფინანსო საბანკო საქმე – (ტესტი B)
 • ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი – (ტესტი B)
 • ფარმაციის მენეჯმენტი და მარკეტინგი – (ტესტი B)
 • აგრობიზნესის მენეჯმენტი – (ტესტი B)
 • სატყეო საქმის – (ტესტი A)

 

უპირატესობები და შეღავათები

 • თანამედროვე აკრედიტებული პროგრამები
 • ხელმისაწვდომი სწავლის საფასური
 • სტუდენტზე მორგებული სასწავლო გრაფიკი
 • კურსდამთავრებულთა დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი
 • ERSU-ს ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებისათვის მოქმედებს 10%-იანი ფასდაკლება

 

სწავლის საფასური 1800 ლარი წელიწადში