რუსუდან სუხიშვილი – დაიბადა 1938 წლის 3 დეკემბერს. 1957-1963 წლებში სწავლობდა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში, მცენარეთა დაცვის ფაკულტეტზე, სწავლული აგრონომის სპეციალობით.

1963-1965 წლებში მუშაობდა საქართველოს კომკავშირის გორის სასოფლო-სამეურნეო კომიტეტში მდივნის მოადგილედ. 1966-1969 წლებში კი ლაბორანტად გორის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის ფიზიკისა და სპეცსაგნების ლაბორატორიაში. 1978-1985 წლებში იკავებდა გორის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმის დირექტორის მოადგილის თანამდებობას სასწავლო ნაწილში. 1985-1990 წლებში იყო ამავე ტექნიკუმის დირექტორი. 1990 წლიდან 1994 წლამდე დასაქმებული იყო შპს გორის საერო უნივერსიტეტის პრორექტორის პოზიციაზე. 1995 წლიდან დღემდე იგი მუშაობს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში(ყოფილი სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი) და წარმატებით ხელმძღვანელობს  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას.