ბიზნესის ადმინისტრირების  საბაკალავრო პროგრამა

 ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა 

ფარმაციის საბაკალავრო პროგრამა

მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამა