ამირან გიგუაშვილი – სამართლისა და სახელმწიფო მართვის ფაკულტეტის დეკანი ,სამართლის პროგრამის ხელმძღვანელი . 1995  – 1999 -ახალგაზრდობის საქმეთა  სახელმწიფო დეპატრამენტის  გორის  რაიონის  განყოფილების  სპეციალისტი.  განყოფილების   გამგის მოადგილე. განყოფილების  გამგე.08.04.1999   22.08.1999 – გორისრაიონის  გამგებლის   თანაშემწე. 1999-2003 ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტისში და ქართლის რეგიონალური სამსახურის  უფროსი. საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის საბჭოს წევრი. 22.11.2003   – 06.02.2004 –  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დეპარტამენტის ოპერატიული   სამსახურის   უფროსი ინსპექტორი – შიდა   ქართლის  სამსახურის  უფროსი. 10.02.2004 – 19.11.2005 – არასამთავრობო სამართლებრივი საკონსულტაციო ორგანიზაცია “არსი” -დირექტორი – ადვოკატი. 03.04.2006 27.02.2007 -უკრაინაში საქართველოს საელჩო-თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. 01.03.2007- მიმდინარე პერიოდი  –   საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ადვოკატი. იურიდიული კომპანია „თბილისის სამართლის სახლი“-მმართველი პარტნიორი ევრორეგიონული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის დეკანი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ლექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაცია “პოლიტიკის და სამართლის ცენტრი” დამფუძნებელი, თავმჯდომარე.