ტრენინგი თემაზე “სამეწარმეო ეკოსისტემა, დამწყები მეწარმეები, ადგილობრივი და გლობალური საუკეთესო პრაქტიკა”

29 August 2018