“ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში”  (ERSU) აბიტურიენტთა ჩარიცხვა ხდება, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 

(ERSU) ჩარიცხვის მსურველებმა შემოხაზეთ 058