ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი (ERSU) 22-წლიანი გამოცდილების შედეგად საქართველოსა და ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში ჩამოყალიბდა ერთ-ერთ წარმატებულ და აღიარებულ სასწავლო დაწესებულებად, რომლის მისიას წარმოადგენს საქართველოში ევროპული ღირებულებების, განათლების, კულტურისა და ჰუმანიზმის იდეალებზე დაფუძნებული ცოდნის გავრცელება.

 

ინფორმაცია შიდა საგრანტო დაფინანსების შესახებ  საბაკალავრო პროგრამებზე

აირჩიე პირველ პრიორიტეტად (058) ევრორეგიონული სასწავლო  უნივერსიტეტი,  შეიმცირე სწავლის საფასური 10%-ით  და ისწავლე 2000 ლარად.

ასევე გაეცანი ინფორმაციას, ჩაერთე ჩვენს სხვადასხვა აქტივობებში და შიდა საუნივერსიტეტო დაფინანსებით მიიღე დამატებით 5 % -დან – 70 %-მდე სხვადასხვ შეღავათები სწავლის საფასურზე

უპირატესობები და შეღავათები

 • თანამედროვე სტანდარტების აკრედიტებული პროგრამები
 • სწავლის, სწავლების და შეფასების თანამედროვე სისტემა
 • შიდა გრანტი + სტიპენდიები
 • თანამედროვე ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა
 • უცხოელი და ქართველი პროფესორები
 • საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამები
 • გრანტის შემთხვევაში საჩუქრად ლეპტოპი
 • შეღავათები კლასელებისათვის
 • უფასო სტაჟირება დასაქმების პერსპექტივით
 • შეღავათები სპორტსმენი და ხელოვანი სტუდენტებისათვის
 • სტუდენტზე მორგებული სწავლის გადასახადი
 • მრავალფეროვანი სტუდენტური ცხოვრება
 • უფასო სამედიცინო მომსახურეობა
 • შეღავათები დევნილ და სოციალურად დაუცველთათვის

ასევე იხილეთ ინფორმაცია სხვა მნიშვნელოვანი შემოთავაზებების და შეღავათების  შესახებ

 1) I და II – პრიორიტეტით ჩარიცხული სტუდენტები ისარგებლებენ 10%-იანი ფასდაკლებით და სწავლის     საფასური შეუმცირდებათ 2000 ლარამდე (4 წლის განმავლობაში);

2) უნივერსიტეტში მოქმედი აბიტურცენტრის (ერუდიტი) ორგანიზებულ აქტიობებში ჩართვით, შესაძლებელია დამატებითი 5%-იანი ფასდაკლების ვაუჩერის მოპოვება;

3) სტუდენტი, რომელიც იქნება 100%-იანი გრანტის მფლობელი საჩუქრად მიიღებს ლეპტოპს;

4) სტუდენტი, რომელიც  გახდება 70%-იანი გრანტის მფლობელი, ისწავლის მხოლოდ 350 ლარად წელიწადში;

5)  სტუდენტი, რომელიც  გახდება 50%-იანი გრანტის მფლობელი, ისწავლის მხოლოდ 800 ლარად წელიწადში;

6) ოჯახიდან ორი ან ორზე მეტი სტუდენტის სწავლის შემთხვევაში მოქმედებს 10%-იანი შეღავათი;

7) თანაკლასელები ისარგებლებენ 10%-იანი შეღავათით და თითოეულს სწავლის საფასური შეუმცირდება 2000 ლარამდე;

8) შშმ სტუდენტები ნაცვლად 2250 ლარისა, ისწავლიან მხოლოდ 1800 ლარად;

9) სპორტისა და ხელოვნების დარგში წარმატებული სტუდენტები, ისარგებლებენ 20%-იანი ფასდაკლებით და ისწავლიან 1800 ლარად;

10) მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს მიეცემათ სტიპენდია 150, 100, 50 ლარი, ხოლო ხუთ საუკეთესო სტუდენტს გადაეცემა უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ ვლადიმერ სუხიშვილის სტიპენდია 300 ლარის ოდენობით;

11) კონფლიქტის ზონის  გამო, უნივერსიტეტის გორის კორპუსში ჩარიცხული 50-70%-იანი გრანტის მფლობელი სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ;

12) უნივერსიტეტის გორის კორპუსში პრიორიტეტულ დარგებში, კონფლიქტის ზონის გამო, ეკოლოგიის (გარემოს დაცვა), ფარმაციის და აგრონომიის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული სტუდენტი ისწავლის მხოლოდ 1700 ლარად წელიწადში; 

13) სტუდენტები სწავლის გადასახადს გადაიხდიან ორ, ოთხ ეტაპად ან ინდივიდუალური გრაფიკით;

14) ყველა სტუდენტი ისარგებლებს უფასო სამედიცინო მომსახურეობით უნივერსიტეტის დიაგნოსტიკურ ცენტრში;

15) ყველა სტუდენტი ისარგებლებს უფასო სტაჟირებით და დასაქმების ხელშეწყობით.