1.თუ აბიტურიენტი განაცხადში პირველ პრიორიტეტად მიუთითებს შპს ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტს, გადაიხდის სწავლის გადასახადს 10%-ით ნაკლებს;

2.თუ შპს  ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლობენ დედმამიშვილები თითოეული გადაიხდის საფასურის 10%-ით ნაკლებ გადასახადს; (თუ სტუდენტი არ არღვევს ხელშეკრულების პირობებს)
3.თუ შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებული ჩაირიცხება,უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე, სწავლის გადასახადის 10 %-ს დააფინანსებს უნივერსიტეტი.
4.შპს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილე სტუდენტებზე წესდება ინდივიდუალური შეღავათები სწავლის გადასახადში.