მაგისტრატურის საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა

საზოგადოებრივი ურთიერთობები

 

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მაგისტრანტობის კანდიდატების რეგისტრაციის ვადაა 27 სეტემბრამდე !
ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობაა საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე ტესტის A ტიპის ჩაბარება.
 მაგისტრანტობის კანდიდატმა შესაბამის დეკანატში უნდა წარადგინოს შემდეგი საბუთები:
პირადობის მოწმობა და მისი ასლი;
აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელიდოკუმენტი – დიპლომი , ან კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი და მისი ასლი;
ფოტოსურათი 4 ცალი, ზომით 3 х4 სმ; CD დისკი;
მიწერის მოწმობა ,სამხედრო ბილეთის ასლი (სამხედრო ვალდებულთა­თვის);
 საგამოცდო ბარათი
 განცხადება რექტორის სახელზე ფაკულტეტისა და სამაგისტრო პროგრამის მითითებით;
დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ:
(0 32) 2 51 94 95 – თბილისი
(0 370) 27 05 57 – გორი
(+995) 595 67 28 27 – ლალი ქარელი (დეკანი)
(+995) 598 37 39 39 – მარიამ ხიზანიშვილი (დეკანის მოადგილე
E-mail: info@ersu.edu.ge
მისამართი: ქ.თბილისი პოლიტკოვსკაიას #9ა ქ.გორი ცხინვალის გზატკეცილი 9