უპრეცედენტო შეთავაზება სტუდენტებს !

 გადმოდი მობილობით ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში აკრედიტირებულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე და მიიღე 10% ფასდაკლება სწავლის გადასახადზე.

 

შეღავათი მოქმედებს 4 წლის განმავლობაში.

 

 ასევე მობილობით გადმოსული სტუდენტებისათვის მოქმედებს უნივერსიტეტში არსებული ყველა შეღავათი და სერვისი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები, რომელიც მოიცავს შიდა საუნივერსიტეტო გრანტებს, სახელობით სტიპენდიებს, სოციალური დახმარების პროგრამებს და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის სტიპენდიებს.

მობილობა შესაძლებელია შემდეგ აკრედიტირებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლოპროგრამებზე:

ბაკალავრიატი

  • სამართლი;
  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა);
  • საჯარო მმართველობა;
  • საერთაშორისო ურთიერთობები;
  • ტურიზმი;
  • მედიცინის ინგლისურენოვანი პროგრამა;
  • ფარმაცია;

მაგისტრატურა

  • აგრობიზნესის მენეჯმენტი;
  • საზოგადოებრივი ურთიერთობები;
  • საფინანსო საბანკო საქმე;

 მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე students.eqe.ge  რეგისტრაცია შესაძლებელია 2018 წლის 18იანვრიდან 01 თებერვლის 18 საათამდე.

 ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში 2017-2018წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის მსურველი სტუდენტების საბუთების მიღება იწარმოებს  18 იანვრიდან 01 თებერვლის ჩათვლით.                    

 დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ:

 (0 32) 2 51 94 95 –  თბილისი

(0 370) 27 05 57 – გორი

(+995) 595 67 28 27 – ლალი ქარელი (დეკანი)

(+995) 598 56 12 46– ნინო ბეგიაშვილი (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე)

  გისურვებთ წარმატებებს!