ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი

                                  “E R S U”

 

 

                                                 უპრეცედენტო შეთავაზება სტუდენტებს !

გადმოდი მობილობით ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში აკრედიტირებულ საგანამანათლებლო პროგრამებზე და ისწავლე წელიწადში 1750 ლარად 2250 ლარის ნაცვლად.

 

შეღავათი მოქმედებს 4 წლის განმავლობაში.

აღნიშნული წინადადება შემოთავაზებულია ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტიERSU რებრენდიგის ფარგლებში

 

ასევე მობილობით გადმოსული სტუდენტებისათვის მოქმედებს უნივერსიტეტში არსებული ყველა შეღავათი და სერვისი, მათ შორის ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები, რომელიც მოიცავს შიდა საუნივერსიტეტო გრანტებს, სახელობით სტიპენდიებს, სოციალური დახმარების პროგრამებს და მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისათვის სტიპენდიებს.

მობილობა შესაძლებელია შემდეგ აკრედიტირებულ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბაკალავრიატი

 • სამართლი;
 • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები, საბუღალტრო აღრიცხვა);
 • საჯარო მმართველობა;
 • საერთაშორისო ურთიერთობები;
 • ტურიზმი;
 • ეკოლოგია (გარემოს დაცვა);
 • ფარმაცია;

მაგისტრატურა

 • ფარმაციის მენეჯმენტი და მარკეტინგი;
 • აგრობიზნესის მენეჯმენტი;
 • სატყეო საქმის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
 • საზოგადოებრივი ურთიერთობები;
 • ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი;
 • საფინანსო საბანკო საქმე;

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე students.eqe.ge  რეგისტრაცია შესაძლებელია 2017 წლის 25 ივლისიდან 17 აგვისტოს 18:00 საათამდე

ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მობილობის მსურველ სტუდენტთა საბუთების მიღება იწარმოებს 21 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით;                    

 დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ:

(0 32) 2 51 94 95 –  თბილისი

(0 370) 27 05 57 – გორი

(+995) 595 67 28 27 – ლალი ქარელი (დეკანი)

(+ 995) 598 37 39 39 – მარიამ ხიზანიშვილი (დეკანის მოადგილე)

  გისურვებთ წარმატებებს!