საჯარო პოლიტიკისა და მართვის სკოლამ გამოაცხადა მიღება 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე

5 სექტემბერი 2018

კორეის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკისა და მართვის სკოლამ გამოაცხადა მიღება 2019 წლის გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.
პროგრამის ფარგლებში, სკოლა სტუდენტებს სთავაზობს სწავლისა და ავიაბილეთების საფასურის სრულ ანაზღაურებას, ასევე ყოველთვიურ სტიპენდიას.

განაცხადის წარდგენა უნდა მოხდეს როგორც ელექტრონული, ისე მატერიალური ფორმით. განაცხადები მიიღება ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში კორეის რესპუბლიკის საელჩოს ან კორეის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკისა და მართვის სკოლის ვებგვერდის მეშვეობით: https://apply.kdischool.ac.kr/

მატერიალური სახით განაცხადი ფოსტის საშუალებით უნდა გაიგზავნოს კორეის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკისა და მართვის სკოლაში შემდეგ მისამართზე:

The Office of Admissions

KDI School of Public Policy and Management

263 Namsejong-ro, Sejong, 30149

Republic of Korea

დამატებითი ინფორმაცია პროგრამებსა და სააპლიკაციო განაცხადთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.kdischool.ac.kr/#/www

განაცხადების მიღება იწყება 2018 წლის 21 აგვისტოს და სრულდება 2018 წლის 24 ოქტომბერს.