ლევან მოსახლიშვილი – ვიცე რექტორი , ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი . 

იგი ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის გუნდს 2015 წლიდან შეუერთდა  და ეკავა ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის და სამართლის პროგრამის ხელმძღვანელის თანამდებობა.

2018 წლიდან კი დაინიშნა რექტორის მოადგილის თანმდებობაზე. ლევან მოსახლიშვილი ფლობს სამართლის დროქტორის ხარისხს და გახლავთ ენერგეტიკისა და ელექტოინჟინერიის დოქტორანტი. აკრედიტაციის ექსპერტი.

პედაგოგიურ საქმინობას ეწევა სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში. იგი პირველია ქართულ მეცნიერებს შორის რომელმაც დაიცვა დისერტაცია ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე. არის 8 მონოგრაფიისა და 16 სამეცნიერო სტატიის ავტორი . არის 10-ამდე სხვადასხვა ორგანიზაციის პროფესიული წევრი. ლევან მოსახლიშვილი ასევე გახლავთ შ.პ.ს “ქართლის ქარის ელექტროსადგურის” დირექტორთა საბჭოს წევრი და სს “ენერგეტიკის განვითარების ფონდის დირექტორი უირიდიულ საკითხებში.