ლევან მოსახლიშვილიხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი/სამართლის პროგრამის ხელმძღვანელი.

სამართლის დოქტორი, იგი პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა სუხიშვილის, კავკასიის, კავკასიის საერთაშორისო, თბილისის სახელმწიფო, აღმოსავლეთ ევროპისა  და  სულხან საბა-ორბელიანის  სასწავლო უნივერსიტეტებში. იგი პირველია ქართველ მეცნიერთა შორის, რომელმაც დაიცვა დისერტაცია ინფორმაციის თავისუფლების საკითხებზე საქართველოში. არის 7 მონოგრაფიისა და 16 სამეცნიერო  სტატიის ავტორო და თანაავტორი. მონაწილეობა აქვს მიღებული  60-მდე საერთაშორისოკონფერენციაში, სასწავლო პროგრამაში, ტრენინგსა თუ რეგიონალურ პროექტში ადმინისტრაციული სამართლის,  ინფორმაციის თავისუფლების, ანტიკორუფციულიღონისძიებების, ბიუჯეტის გამჭვირვალობის და  კულტურული მემკვიდრეობის  თემებზე. არის აკრედიტაციის ექსპერტი. გახლავთ 10-მდე სხვადასხვა პროფესიული ორგანიზაციის წევრი.

 

სამუშაო გამოცდილება

2013 წლიდან -დღემდე – დირექტორი იურიდიულ საკითხებში. სს „საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი.“

2009 -2012  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი. შპს „ საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი“.

2007 -2009 წ.  სასამართლო ადმინისტრირების კოორდინატორი.  საქართველოს სასამართლოს სისტემის ადმინისტრირებისადამენეჯმენტის რეფორმის პროექტი. DPK Consulting (TETRATECH)

2006-2009წ.  ცენტრალური ფილიალის  მენეჯერი./იურისტი  კს –  კორძაძის საადვოკატო ბიურო.

2005-2006წ. დირექტორის მოადგილე/საჯარო ადმინისტრირების  პროგრამის დირექტორი   სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი.

2003-2005წ. იურიდიული სამსახურის უფროსი. ბანკი  „კონსტანტა“

2001-2003წ. იურიდიული დახმარების ცენტრის  მენეჯერი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

2001წ.-2003წ. იურიდიული დამხარების ცენტრის კონსულტანტი.

 

განათლება:

2009-2012 დოქტორანტურა. ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

1998-2003 იურიდიული ფაკულტეტი.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.