საერთაშორისო ტერორიზმი როგორც გლობალური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა

27 сентября 2018