ტრენინგი თემაზე «სამეწარმეო ეკოსისტემა, დამწყები მეწარმეები, ადგილობრივი და გლობალური საუკეთესო პრაქტიკა»

29 августа 2018