სოფიო სუხიშვილი – რექტორი , აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლევან მოსახლიშვილი – ვიცე- რექტორი , სამართლის დოქტორი,
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, ვიცე რექტორი
 ასოცირებული პროფესორი

 

 

 

 

 

 

ავთანდილ ლაფაჩი – ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული    პროფესორი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ნაილი მელანაშვილი –  ასოცირებული პროფესორი ,  ეკონომიკის დოქტორი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ალექსანდრე სხირტლაძე – სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი , ფარმაციის დოქტორი პროფესორი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვახტანგ მაისაია – საერთაშორისო საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი , პოლიტოლოგი