ალექსანდრე  სხირტლაძე – დაბადების თარიღი: 1978-09-25  

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი 

ასოც. პროფესორი , ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

განათლება:

• 2002–2005, ასპირანტურა, იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
• 1996–2001, ფარმაცევტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

კვალიფიკაციები:

• 2010, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; დისერტაცია: „ საზოგადოების სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები და ფარმაცევტული ბიზნესის ეფექტური ფუნქციონირების გზები“; თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ალფრედ კურატაშვილი 
• 2006, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი; დისერტაცია: „ Yucca gloriosa L. იუკა დიდებულის ფესურების სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებების შესწავლა“. იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე