ალექსანდრე  სხირტლაძე – დაბადების თარიღი: 1978-09-25  

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი 

ასოც. პროფესორი , ფარმაციის აკადემიური დოქტორი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

განათლება:

• 2002–2005, ასპირანტურა, იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი
• 1996–2001, ფარმაცევტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი (წარჩინებით)

კვალიფიკაციები:

• 2010, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; დისერტაცია: „ საზოგადოების სოციალურ ეკონომიკური პრობლემები და ფარმაცევტული ბიზნესის ეფექტური ფუნქციონირების გზები“; თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ალფრედ კურატაშვილი
• 2006, ფარმაცევტულ მეცნიერებათა კანდიდატი; დისერტაცია: „ Yucca gloriosa L. იუკა დიდებულის ფესურების სტეროიდული და ფენოლური ნივთიერებების შესწავლა“. იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი. ხელმძღვანელი, აკადემიკოსი ეთერ ქემერტელიძე

საკონტაქტო ინფორმაცია : ალექსანდრე სხირტლაძე aleksandre.skhirtladze@yahoo.com ; 599 77 51 46

 

ვაჟა ნებიერიძე –  არის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დოქტორი. გავლილი აქვს სტაჟირება ჩინეთის ფარმაცევტულ უნივერსიტეტსა (State Key Laboratory of Natural Medicines (China Pharmaceutical University)) და ინსბრუკის უნივერსიტეტში (Institute of Pharmacy, Pharmacognosy, University of Innsbruck, Austria). აქვს გამოქვეყნებული 16 სტატია მათ შორის 8 საზღვარგარეთის იმპაქტ-ფაქტორიან ჟურნალში და 17 თეზისი ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში. მიღებული აქვს 4 სამეცნიერო გრანტი. ამჟამად იკავებს ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის გამგის პოზიციას.

საკონტაქტო ინფორმაცია : ვაჟა ნებიერიძე ;  vazhaneb@gmail.com  ; 598943414

 

ალიკა გუჩუა დაიბადა 1990 წლის 9 ოქტომბერს ქალაქ ზუგდიდში. იგი არის სართაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, ,,ახალგაზრდა ექსპერტთა ასოციაციის“ თავმჯდომარე, ტრენერი საერთაშორისო უსაფრთხოების, კონფლიქტების მართვის და მედიაციის ასევე ეფექტური პრეზენტაციის წარმათვის ტექნიკების. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით, ასევე ამავე უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებატა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელის თანაშემწე. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული სპაციალისტი/ლექტორი, ასევე ამავე უნივერსიტეტის სამართლის დასახელმწიფო მართვის ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების, სტრატეგიული კვლევების და სამართლებრივი ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელი. გამათლება კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის პოლიტიკურ მეცნიერებთა დოქტორანტი. თბილისი, საქართველო. (2017-2020). კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრი. თბილისი, საქართველო. (2014-2017). ლოძის უნივერსიტეტის, საერთაშორისო ურთირთობების და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორსისო ურთიერთოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მაგისტრი. (2015-2016) კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი. (2010-2014)