სწავლის გადასახდელი თანხის ოდენობა დამოკიდებულია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტის შედეგებზე:

• თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტი მიიღებს 100%-იან სახელმწიფო გრანტს (2 250 ლარი), წელიწადში გადაიხდით 0 ლარს.
• თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტი მიიღებს 70%-იან სახელმწიფო გრანტს (1575 ლარი), წელიწადში გადაიხდით 675 ლარს.
• თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტი მიიღებს 50%-იან სახელმწიფო გრანტს ( 1125 ლარი), წელიწადში გადაიხდით 1125 ლარს.
• თუ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სტუდენტი მიიღებს 0%-იან სახელმწიფო გრანტს, წელიწადში გადაიხდით 2 250 ლარს