ნინო თავზარაშვილი -2013 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი,2015 წელს საქართველოს საზოგადოებრივსაქმეთა ინსტიტუტის მიერ მიენიჭა საჯარო მართვის მაგისტრის ხარისხი,2018ქართულ ამერიკულ უნივერსიტეტში (GAU) გაიარა პია

რისა და ინტეგრირებულმარკეტინგული კომუნიკაციების სასწავლო კურსი. 2012 წელს მუშაობდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისსამინისტროში, 2013-2015 წლებში შპს აიფიემ კვლევებში იკავებდა მკვლევარისპოზიციას.2015-2016 წლებში იკავებდა ლოჯისტიკის მენეჯერის პოზიციაზე,საერთაშორისო ლოჯისტიკური კომპანია “გოლდ ვეი გრუპში”.2016-2017 წლებშიმონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტებში.2017 წლიდან,ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში იკავებს სტუდენტებთან დასაზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციას

.