ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი მთლიანად პასუხობს ავტორიზაცია / აკრედიტაციის სტანდარტებს. სტუდენტებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ კეთილმოწყობილი და ადაპტირებული აუდიტორიებით, მდიდარი ბიბლიოტეკით, თანამდედროვე კომპიუტერული ტექნიკით , ინტერნეტ სივრცით, იურიდიული კლინიკით, სამედიცინო ლაბორატორიებით,  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრით და საფეხბურთო მოედნებით.